Kategori: Historia & arkeologi

Minnet i vår digitala tidsålder

Idag delar vi med oss av personliga och professionella minnen i allt större utsträckning via olika sociala plattformar. Men hur påverkar den digitala miljön vårt individuella och kollektiva minne när gränserna mellan det offentliga och det privata, då och nu, autenticitet och manipulation suddas ut? Det vill en grupp forskare...

Ursula istidsjägaren

Ursula. Ett ståtligt namn på en kraftfull jägare som levde för 30 000 år sedan i istidens Europa. Ursula var en av de första istidsjägare i Europa och 10 procent av Europas befolkning brås på henne. Hennes ättlingar är något vanligare i Skandinavien och nästan hälften av alla samer brås...

För cirka 4800 år sedan kom ett herdefolk vandrande till Skandinavien. Med dem kom troligtvis bruket av hästar och vagnar.

Förhistoriska migrationer avslöjas med hjälp av DNA

Vem bodde här i Skandinavien före oss och var kom de ifrån? För att hitta svaren har arkeologer och osteologer tidigare grupperat och daterat uppgrävda föremål och benrester till olika förhistoriska kulturer. Nu har forskarna tack vare DNA-studier börjat förstå hur människorna är släkt med varandra och hur de måste...

Internationell migration är regel mer än undantag

Krönika av Sara Kalm, lektor i statsvetenskap. Migration är inte något nytt fenomen. Människor har brutit upp och flyttat i alla tider, ibland enskilt, oftare i grupp. Under senare århundraden har detta skett mot en bakgrund av det internationella statssystemet och dess ordning av människor efter territoriella och ”nationella” gränser....

Mumifierad biskop – unik tidskapsel från 1600-talet

Peder Winstrups mumie är en av de bäst bevarade kropparna från 1600-talet. De första undersökningarna visar en sensationell upptäckt: de inre organen finns kvar. Det gör att det finns unika möjligheter att lära sig mer om 1600-talets Lundabor. Vi kan nu konstatera att Winstrups mumie är en av de bäst...

Av jord är du kommen, och till jord ska du åter bli

I döden möts djur och människa. Det finns bara ett sätt att födas, men tusen sätt att dö. Arkeologernas studier av död och gravritualer avslöjar mycket om hur vår syn på människors och djurs värde varierat mellan olika tidsåldrar och i olika kulturer. Under den västerländska civilisationens framväxt har en...

Torkan, regnet och havet – Guds styrmedel

Vatten har alltid varit skillnaden mellan liv och död. I Gamla Testamentet beskrivs dåliga relationer med Gud inte sällan av torka. Ola Wikander tar oss tillbaka och berättar om synen på vatten i urminnes tider. Torkan är tecknet på att något inte står rätt till mellan människorna och Gud i...

Unika fynd i Egypten studeras i 3D

Det svenskledda projektet ”Gebel el Silsila Survey Project” i Egypten har gjort ett antal sällsynta fynd. Teamet har bland annat upptäckt en så kallade stela – en relief inristad i stenväggen – med vad man tror är cirka 2500 år gamla inskriptioner. För detaljgranskning av fynden tar forskarna hjälp av...

Arkeologen Nicolò Dell’Unto från Lunds universitet befinner sig i fronten av den nya forskning som gör det möjligt att rekonstruera en utgrävningsplats i stor detalj.

Banbrytande teknik för att avbilda det förflutna

Arkeologin bevarar inte bara historien, den förstör den också. När ett utgrävningsområde är uppgrävt är lagerföljden med information som möjliggör en rekonstruktion av tidigare händelser, oåterkalleligen borta. Arkeologen Nicolò Dell’Unto från Lunds universitet befinner sig i fronten av den nya forskning som gör det möjligt att rekonstruera en utgrävningsplats i...