Kategori: Livsåskådning & relationer

Neurovapnens roll i framtida krig

Tänk dig att du är en soldat som färdas i en stridsvagn genom en stad i en krigszon. Bland civila och oskyldiga invånare ska du urskilja potentiella hot och fientliga kombattanter. Trots träning och militär erfarenhet är det en nästintill omöjlig uppgift att fatta rätt beslut i den kaotiska och...

Vem tror du att du är?

Vi tror att vi har direkt tillgång till oss själva medan vi gissar eller tolkar andra. Men är det verkligen så det ligger till? Choice blindness lab vid Lunds universitet har genom forskning visat att vi vet mycket mindre om oss själva än vi tror.  2005 började filosofen Petter Johansson...

Krisens många dimensioner

En kris är en händelse som kan få väldigt negativa konsekvenser – som ibland kan bli långvariga eller till och med permanenta. I dagens mediedebatt talas det regelbundet om ”klimatkris”, ”flyktningkris” och ”hälsokris”. Men vad betyder egentligen begreppet kris? Och kan en fördjupad förståelse av krisens bidra till framtida humanitärt...

Mänskliga rättigheter i farozonen

Mänskliga rättigheter har i dag hamnat i farozonen på andra sätt än tidigare. Vad kan vi göra i vår del av världen där många kan se dessa rättigheter som självklara? – Det är ingen tvekan om att de mänskliga rättigheterna i dag hamnat i farozonen på en annan nivå och...

Målning i fönsternisch i kungssalen på Läckö slott.

Lyckan kommer, lyckan går

Om 1600-talsmänniskans syn på livet. Om du besöker Läckö slott ser du en väggmålning från runt 1670 med fru Fortuna som balanserar på ett ben på ett klot på havets yta. I händerna håller hon ett segel och vindarna tar i. Ovanför står det på latin ”Jag hjälper de djärva.”...

Koloniala strukturer uppmanar till västerländsk lyhördhet

Krönika  År 2009 kom ett förslag om skärpt lagstiftning mot homosexualitet i Uganda, som bland annat påbjöd dödsstraff. Ugandas president Yoweri Museveni legitimerade sitt ja till lagändringen med att han stod upp mot västerländsk social imperialism. Problemet är att han har en poäng. När vi genomförde våra masterprojekt i Kenya...

Den nya döden

Ser vi en ny typ av död ta form i vårt samhälle? En död som sätter individen i centrum och som ställer nya krav på tre yrken som möter döden; läkare, begravningsentreprenör och präst. Lynn Åkesson, professor i etnologi, har närmat sig frågan under många år och sett hur två...

Livet efter döden – om arvets fördelning

Du kan ingenting ta med dig när du dör. Kanske bör du tänka på hur din kvarlåtenskap kommer att fördelas och vad det innebär för dina närstående som lever kvar. Räcker den lagstadgade arvsordningen eller bör du skriva ett testamente? Det beror bland annat på din familjesituation; om du är...

Rätten till min egen död

Krönika av: Göran Hermerén, Professor emeritus i Medicinsk etik, Lunds universitet Rubriken ’ Rätten till min egen död’ väcker direkt tre frågor: Finns en sådan rätt? Vad grundas den på? Kan den komma i konflikt med andras intressen eller rättigheter? De centrala etiska forskningsfrågorna i detta sammanhang gäller kritisk granskning av...