Kategori: Livsåskådning & relationer

Mänskliga rättigheter i farozonen

Mänskliga rättigheter har i dag hamnat i farozonen på andra sätt än tidigare. Vad kan vi göra i vår del av världen där många kan se dessa rättigheter som självklara? – Det är ingen tvekan om att de mänskliga rättigheterna i dag hamnat i farozonen på en annan nivå och...

Målning i fönsternisch i kungssalen på Läckö slott.

Lyckan kommer, lyckan går

Om 1600-talsmänniskans syn på livet. Om du besöker Läckö slott ser du en väggmålning från runt 1670 med fru Fortuna som balanserar på ett ben på ett klot på havets yta. I händerna håller hon ett segel och vindarna tar i. Ovanför står det på latin ”Jag hjälper de djärva.”...

Koloniala strukturer uppmanar till västerländsk lyhördhet

Krönika  År 2009 kom ett förslag om skärpt lagstiftning mot homosexualitet i Uganda, som bland annat påbjöd dödsstraff. Ugandas president Yoweri Museveni legitimerade sitt ja till lagändringen med att han stod upp mot västerländsk social imperialism. Problemet är att han har en poäng. När vi genomförde våra masterprojekt i Kenya...

Den nya döden

Ser vi en ny typ av död ta form i vårt samhälle? En död som sätter individen i centrum och som ställer nya krav på tre yrken som möter döden; läkare, begravningsentreprenör och präst. Lynn Åkesson, professor i etnologi, har närmat sig frågan under många år och sett hur två...

Livet efter döden – om arvets fördelning

Du kan ingenting ta med dig när du dör. Kanske bör du tänka på hur din kvarlåtenskap kommer att fördelas och vad det innebär för dina närstående som lever kvar. Räcker den lagstadgade arvsordningen eller bör du skriva ett testamente? Det beror bland annat på din familjesituation; om du är...

Rätten till min egen död

Krönika av: Göran Hermerén, Professor emeritus i Medicinsk etik, Lunds universitet Rubriken ’ Rätten till min egen död’ väcker direkt tre frågor: Finns en sådan rätt? Vad grundas den på? Kan den komma i konflikt med andras intressen eller rättigheter? De centrala etiska forskningsfrågorna i detta sammanhang gäller kritisk granskning av...

Döden räddar liv

En organdonator kan rädda livet på upp till åtta andra personer. Trots detta räcker idag inte antalet organdonationer till för att fylla det behov som finns. Ett problem är att inte alla möjliga organdonationer blir av. Och en av orsakerna till detta är att de flesta av oss inte har...

Av jord är du kommen, och till jord ska du åter bli

I döden möts djur och människa. Det finns bara ett sätt att födas, men tusen sätt att dö. Arkeologernas studier av död och gravritualer avslöjar mycket om hur vår syn på människors och djurs värde varierat mellan olika tidsåldrar och i olika kulturer. Under den västerländska civilisationens framväxt har en...

Torkan, regnet och havet – Guds styrmedel

Vatten har alltid varit skillnaden mellan liv och död. I Gamla Testamentet beskrivs dåliga relationer med Gud inte sällan av torka. Ola Wikander tar oss tillbaka och berättar om synen på vatten i urminnes tider. Torkan är tecknet på att något inte står rätt till mellan människorna och Gud i...