Armband med panikgrepp ska ge trygghet för äldre

Hanne Pålsson hoppas att äldre och kroniskt sjuka – men också personer som lever under hot – ska få användning för hennes innovation, ett mobilt och ergonomiskt trygghetslarm som fungerar också utanför hemmet. För två år sedan var armbandet ett examensarbete på Industridesignskolan vid Lunds universitet, nu är det en produkt som är på väg ut på marknaden.

Hanne Pålsson, hur fick du idén att ta fram ett armband för hemvården?
– Jag har arbetat inom hemtjänsten under sju års tid, främst under somrar och julledigheter. Därför vet jag hur illa ställt det kan vara med den teknik och de produkter som idag finns för äldre. Under mina studier inom Industridesign insåg jag också att många produkter inom vård och omsorg behöver utvecklas tekniskt, praktiskt och i sin formgivning.

 Hur funkar armbandet?
– Armbandet fungerar som en mobiltelefon och binder inte användaren till hemmet eftersom det är mobilt och en helt egen enhet. Varken en mobiltelefon eller en basstation krävs för att larmet ska fungera. Det skickar ut en GPS-positionering som SMS vid aktivering. Det har ett tydligt feedback-system i form av ljus, ljud och vibrationer som visar att larmet är aktiverat och att signalen har nått fram till mottagaren. Med det här systemet vet mottagaren att någon hört larmet, vilket ger trygghet och säkerhet.

– Det kan programmeras med upp till sju olika larmnummer som användaren själv kan välja, något som kan underlätta hemtjänstens arbete. För det har visat sig att en stor del av alla trygghetslarmsamtal är av social natur och inte av akut karaktär.

– Mitt trygghetslarm har en enkel och organisk formgivning. Den består av ett silikonarmband som omger den inre tekniken. Eftersom den inre knapptekniken är dold och inga materialmöten sker är armbandet estetiskt tilltalande för en bred användargrupp. Vid sidan av äldre och kroniskt sjuka kan målgruppen vara brottsoffer, personer som lever under hot och utövare av extremsport.

” Mitt trygghetslarm har en enkel och organisk formgivning.”

– Vevios, som armbandet kallas, har också en ny aktiveringsteknik. Mitt så kallade panikgrepp blev patenterat sommaren 2016. Panikgreppet är ett mer ergonomiskt grepp som går att utföra i en situation med stor stress. Det minskar risken för feltryck.

När finns armbandet på marknaden?
– Jag får många frågor om det, och jag kan inte svara säkert. Men gensvaret för att utveckla trygghetslarmet har varit positivt och det har gjort mig än mer angelägen om att fortsätta utveckla Vevios till en färdig produkt.

Hur går du vidare med trygghetslarmet?
– Jag har visat upp och presenterat trygghetslarmet på Wearable Technologies-mässan i München, dels för att få kontakter med etablerade företag men också att hitta investering för vidare prototyputveckling och kunna samarbeta och marknadsföra produkten internationellt. Jag är också på väg att testa prototypen på en grupp äldre människor på ett äldreboende i Vellinge kommun, för att utvärdera patentet och återkopplingssystemet för att vidareutveckla prototypen.

– Vi har en växande äldre befolkning som ställer högre krav på en god och säker vardag.

Text: Kristina Lindgärde

Se även