Tema: Naturen inspirerar

LÄS ALLA VÅRA INTRESSANTA ARTIKLAR!

Orkidébi. Foto: Emily Baird

Insektsögon gör att drönare klarar sig utan människor

Forskare vid Lunds universitet har genom att studera hur insekter navigerar i tät vegetation upptäckt ett system som kan appliceras på flygande robotar. Anpassas systemet till drönare klarar de sig på egen hand i luften genom att avpassa hastigheten till omgivningen – helt utan att människor kontrollerar och styr dem....

En geting flyger lätt igenom en öppning som inte är mycket större än dess vingbredd. Foto: Antoine Beyeler

Balanskonstnär i luften

Alla djur behöver någon form av varningssystem som hindrar dem från att kollidera med föremål i omgivningen. Varningssystemet hjälper dem att kontinuerligt reglera farten och bedöma avstånd till föremålen. Inom Syngruppen vid biologiska institutionen i Lund studerar man hur insekter kontrollerar sin framfart med hjälp av synen. Resultaten kommer idag...

Vattendroppar på en kiselyta, där vänstra sidan är behandlad med en biologiskt nedbrytbar polymer. Foto: Andrew Marais

Lotusbladets hemlighet håller tätt

Ett tunt ytskikt på förpackningar eller på bilar och byggnader kan skydda mot fukt, isbildning och rost. Charlotta Turner, professor vid Kemiska institutionen, inspireras av naturens kreativitet genom lotusblommans finurliga bladyta. Lotusbladens vaxartade yta är uppbyggd på ett sådant sätt att vattendroppar inte lyckas tränga ner och komma i kontakt...

Det tropiska biet Megalopta genalis kan uppfatta ljusintensiteter som är 100 miljoner gånger svagare än dagsljus. Bild tagen med svepelektronmikroskop av Rita Wallén (färgad av Eric Warrant).

Bilens videokamera ger dig syn som en insekt

De nattaktiva insekternas sätt att förstärka inkommande ljus skulle kunna förbättra hur kameror fungerar i svagt ljus. Eric Warrant fick därför idén att applicera sin algoritm på en videokamera – en algoritm som känner av ljuset ute och hur mycket kameran rör sig. På samma sätt som hos insekterna justeras...