Tema: Blir världen bättre?

Mobiltelefonen ska upptäcka vanliga sjukdomar

Kameran i en vanlig mobiltelefon ska kunna användas som mikroskop för att tidigt, enkelt och billigt upptäcka vanliga parasit- och bakteriesjukdomar. Organismerna identifieras först i en bärbar nanoteknologisk detektor, utvecklad vid LTH, Lunds universitet, som därefter pluggas in i telefonen för att förstoras enligt en teknik utvecklad i USA. Detta...

Mänskliga rättigheter i farozonen

Mänskliga rättigheter har i dag hamnat i farozonen på andra sätt än tidigare. Vad kan vi göra i vår del av världen där många kan se dessa rättigheter som självklara? – Det är ingen tvekan om att de mänskliga rättigheterna i dag hamnat i farozonen på en annan nivå och...

Blir det lättare att dö?

Tänker du på döden eller döendet? Oroar du dig för hur din sista stund i livet kommer att bli om du inte dör ”knall och fall”? Tänk om vi visste att vi kan få en värdig död vare sig vi dör hemma eller på sjukhuset! Idag är det inte så...

Spridningen av allvarliga infektioner ökar

På 1900-talet lyckades mänskligheten bromsa de svåra infektionssjukdomarna, men nu tornar mörka moln upp sig. När det gäller bakterieinfektioner är huvudproblemet den ökade resistensen mot antibiotika. På virusområdet är det största problemet de myggburna sjukdomar som snabbt håller på att sprida sig. När antibiotika kom sågs de som mirakelmediciner, som...

Syrien 2040? Forskare från Lund och Syrien diskuterar framtid

– Historien vittnar om att inga krig varar för evigt. Det säger Mohammad Nesrini, forskare och flykting från Aleppo i Syrien och en av deltagarna i ”Post Conflict Futures” som anordnats av Lunds universitet. Ingen kan förutsäga hur en trolig framtid för Syrien kan se ut. Efter mer än sex...

Sakta blir män och kvinnor mer jämställda

Jämställdhet är hyfsat lätt för ett heterosexuellt par – tills barnen kommer. Så har det hetat ett bra tag. – Men om vi tittar på statistiken ser vi att detta faktiskt har förändrats sedan 1990, säger Maria Stanfors, professor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Och det som hänt är framför...

Ny bok gör samhället tillgängligare för synskadade

Kan människor som aldrig har sett, se saker för sitt inre öga och skapa mentala bilder? Om ja, hur går detta till? I boken ”Syntolkning – Forskning och praktik” ger kognitionsvetare fördjupade kunskaper om hur samhället kan bli mer tillgänglig för synskadade. – Blinda har förmågan att skapa mentala bilder...

Astrid Norén-Nilsson är intresserad av att utforska synen på demokrati och medborgarskap i ett land där många politiska ideologier har satt starka avtryck, men samma parti har varit vid makten i snart fyra decennier.

Utvecklingen gör forskning om kambodjansk politik än mer angelägen

Vi kan vi lära oss om vårt eget sammanhang genom att studera andra länders styre. Hur upprätthåller vi de demokratiska rättigheterna i Sverige? Astrid Norén Nilsson, vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, forskar om politik i Kambodja. Landet har sedan 1979 dominerats av partiet Cambodian People’s Party och dess statsminister...