Tema: Blir världen bättre?

Floden Cheonggyecheon i Seoul visar hur man kan utforma grönområden i städer för att hantera översvämningar och förbättra stadslandskapet.

Banbrytande projekt kring naturbaserade lösningar i städer

Ett banbrytande europeiskt projekt vill hjälpa städer att ta de bästa och mest bärkraftiga besluten för förbättrade levnadsförhållanden, anpassning till klimatförändringarna och hantering av hetta, stormar och nederbörd. Kan städer ta naturen till hjälp för att bättre klara klimatförändringarna? I ett nytt projekt kommer 1000 lösningar från 100 städer att...

Är en hållbar tillväxt möjlig?

Krönika av Alexander Paulsson, lektor i företagsekonomi som driver forskningsgruppen Sustainability, Ecology and Economy (SEE) vid Ekonomihögskolan i Lund samt verksam vid K2, nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik. Vad krävs för att vi ska ha en välmående planet och samtidigt kunna leva ett gott liv? Mitt forskningsområde ”otillväxt” syftar till att...

Mobiltelefonen ska upptäcka vanliga sjukdomar

Kameran i en vanlig mobiltelefon ska kunna användas som mikroskop för att tidigt, enkelt och billigt upptäcka vanliga parasit- och bakteriesjukdomar. Organismerna identifieras först i en bärbar nanoteknologisk detektor, utvecklad vid LTH, Lunds universitet, som därefter pluggas in i telefonen för att förstoras enligt en teknik utvecklad i USA. Detta...

Mänskliga rättigheter i farozonen

Mänskliga rättigheter har i dag hamnat i farozonen på andra sätt än tidigare. Vad kan vi göra i vår del av världen där många kan se dessa rättigheter som självklara? – Det är ingen tvekan om att de mänskliga rättigheterna i dag hamnat i farozonen på en annan nivå och...

Blir det lättare att dö?

Tänker du på döden eller döendet? Oroar du dig för hur din sista stund i livet kommer att bli om du inte dör ”knall och fall”? Tänk om vi visste att vi kan få en värdig död vare sig vi dör hemma eller på sjukhuset! Idag är det inte så...

Spridningen av allvarliga infektioner ökar

På 1900-talet lyckades mänskligheten bromsa de svåra infektionssjukdomarna, men nu tornar mörka moln upp sig. När det gäller bakterieinfektioner är huvudproblemet den ökade resistensen mot antibiotika. På virusområdet är det största problemet de myggburna sjukdomar som snabbt håller på att sprida sig. När antibiotika kom sågs de som mirakelmediciner, som...

Syrien 2040? Forskare från Lund och Syrien diskuterar framtid

– Historien vittnar om att inga krig varar för evigt. Det säger Mohammad Nesrini, forskare och flykting från Aleppo i Syrien och en av deltagarna i ”Post Conflict Futures” som anordnats av Lunds universitet. Ingen kan förutsäga hur en trolig framtid för Syrien kan se ut. Efter mer än sex...

Sakta blir män och kvinnor mer jämställda

Jämställdhet är hyfsat lätt för ett heterosexuellt par – tills barnen kommer. Så har det hetat ett bra tag. – Men om vi tittar på statistiken ser vi att detta faktiskt har förändrats sedan 1990, säger Maria Stanfors, professor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Och det som hänt är framför...