Tema: Det digitala samhället

Att söka lösningen på Kinas internetmysterium

Kina är en auktoritär stat som utövar en strikt kontroll och censur. Samtidigt anpassar sig landet snabbt till den digitala utvecklingen, och har det största antalet internetanvändare och den största mobilmarknaden i absoluta tal. Det här mysteriet gjorde en grupp forskare så intresserade att de drog i gång Digital China-projektet....

Framtiden för e-hälsan

Gudbjörg Erlingsdottir, docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper om e-hälsan och hur den påverkar vårt samhälle.  Vad gör vi inom eHälsa vid Lunds universitet? − Vid Lunds universitet gör vi en hel del inom e-hälsa och i nätverket eHealth@LU finns ett tjugotal forskare från fem olika fakulteter. Det gör oss rätt...