Tema: Nära döden

LÄS ALLA VÅRA INTRESSANTA ARTIKLAR!

Den nya döden

Ser vi en ny typ av död ta form i vårt samhälle? En död som sätter individen i centrum och som ställer nya krav på tre yrken som möter döden; läkare, begravningsentreprenör och präst. Lynn Åkesson, professor i etnologi, har närmat sig frågan under många år och sett hur två...

Livet efter döden – om arvets fördelning

Du kan ingenting ta med dig när du dör. Kanske bör du tänka på hur din kvarlåtenskap kommer att fördelas och vad det innebär för dina närstående som lever kvar. Räcker den lagstadgade arvsordningen eller bör du skriva ett testamente? Det beror bland annat på din familjesituation; om du är...

Rätten till min egen död

Krönika av: Göran Hermerén, Professor emeritus i Medicinsk etik, Lunds universitet Rubriken ’ Rätten till min egen död’ väcker direkt tre frågor: Finns en sådan rätt? Vad grundas den på? Kan den komma i konflikt med andras intressen eller rättigheter? De centrala etiska forskningsfrågorna i detta sammanhang gäller kritisk granskning av...

Mumifierad biskop – unik tidskapsel från 1600-talet

Peder Winstrups mumie är en av de bäst bevarade kropparna från 1600-talet. De första undersökningarna visar en sensationell upptäckt: de inre organen finns kvar. Det gör att det finns unika möjligheter att lära sig mer om 1600-talets Lundabor. Vi kan nu konstatera att Winstrups mumie är en av de bäst...

Döden räddar liv

En organdonator kan rädda livet på upp till åtta andra personer. Trots detta räcker idag inte antalet organdonationer till för att fylla det behov som finns. Ett problem är att inte alla möjliga organdonationer blir av. Och en av orsakerna till detta är att de flesta av oss inte har...