Tema: Afrika

Yengoh Genesis Tambang forskare på LUCSUS, Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling

Förlust av marker utarmar den afrikanska jordbruks-produktionen

Jordbruksmark i Afrika är högaktuell för utländska investerare och mörkertalen är stora över illegala markförvärv. ”Affärer” rapporteras inte alltid och det kan vara svårt att hitta köparna bakom. De flesta fall av dessa köp sker i afrikanska länder med livsmedelsbrist. Det som sedan odlas går till exportproduktion, livsmedelsgrödor som hade...

Ellen Hillbom, Erik Green

Afrikas renässans

Krönika av: Ellen Hillbom och Erik Green, docenter i ekonomisk historia med speciellt intresse för afrikansk ekonomisk historia Bland allmänhet och forskare har Afrika beskrivits som en kontinent i permanent fattigdom med svag ekonomisk tillväxt. Idag är situationen annorlunda. Flera afrikanska länder återfinns i den internationella tillväxtligan, utländska direktinvesteringar ökar...

Lång väg till frihet

Apartheid, som på afrikaans betyder åtskillnad, har djupa slingriga rötter i Sydafrika. Under århundraden byggdes ett samhälle upp med segregering och främlingsfientlighet som präglade vardagslivet. Historikern Jonas Sjölander vill med sin bok ”Ingen enkelriktad väg till frihet” upptäcka nya lager och se andra nyanser när det kom till Sveriges sanktioner...

Tangeriner i Inhambane (500 kilometer norr om Maputo). Tangeriner är citrusfrukter vilka är svåra att torka direkt i solen på traditionellt vis.

Saftig blir torr

Tänk dig att du bor i ett land där det odlas och växer ett överflöd av frukt, men där det inte går att bevara den så att den räcker hela året. Så är det för närvarande i många afrikanska länder, till exempel i Moçambique. Fram till nu har det saknats...

Huturebellernas läger i Kongo

Våldets olika ansikten

På platser som Fiji, Papua Nya Guinea, Bouganville och Salomon Island har socialantropologen Anna Hedlund studerat våld, hela tiden med vetskapen att det var i Östra Kongo som utsattheten var som värst. Hur fungerar de bakomliggande politiska, ekonomiska och sociala mekanismer i en krigshärd? Djupt inne i Kongos skogar möte...

Försäljningen av falska mediciner beräknas dra in enorma vinster, långt mer än vad organiserad brottslighet med droger betingar, skriver Susanne Lundin. Här två förpackningar med malariamedicin, Coartem. Den högra är förfalskad och det avslöjas med felaktig placering av batchnumret.

”Falska läkemedel växande och underskattat hälsohot”

Miljardmarknad med dödliga konsekvenser. Falska mediciner är ett nästan okänt hälsohot för svensk allmänhet, trots att de dyker upp bland läkemedel som köps på internet. Andelen svenskar som handlar mediciner på nätet ökar. Nu krävs tydlig och återkommande information om farorna med förfalskningar, skriver Susanne Lundin. Tre kroppar i förvridna...

Lesedi Lebogang var tidigare doktorand på LTH, och forskar nu i hemlandet Botswana.

Lättare spåra giftalger

Snart kan det bli lättare att spåra giftiga blågrönalger, även kallade cyanobakterier, på mycket tidigt stadium. En ny metod gör det möjligt att spåra upp till 10 000 gånger lägre koncentrationer än vad som är möjligt idag. Blomning av giftiga cyanobakterier blir allt vanligare i sjöar, dammar och hav världen...

Förbättrad klimatmodell kan minska sårbarhet

Afrika är mycket sårbart för klimatförändringar. Det kvarstår emellertid betydande osäkerheter kring effekterna i regionen. Förbättrade klimatmodeller kan bidra till lösningar för att minska sårbarheten. Ett steg i rätt riktning, enligt forskarna Minchao Wu och Markku Rummukainen är att komplettera dagens modeller med hur regionala ekosystem påverkas av, och påverkar,...

Så här såg byn ut innan ett företag började odla teak i stor skala. Skogen, floden och byn var välmående.

Insikter genom konst

Hur mår invånare i byar i Tanzania som blivit utsatta för land grabbing, det vill säga när inhemska eller multinationella företag köper upp stora marker, oftast illegalt. Naturgeografen Emma-Li Johansson använde konsten för att komma närmre människors tankar, oro och framtidsdrömmar. Hur skulle de visualisera fenomenet? Vilka berättelser skulle de...