Kategori: Språk & lärande

Humanistiskt perspektiv – viktigt för miljöarbetet

– Dagens miljöfrågor t.ex. klimatförändring, biologisk mångfald men också globala hälsofrågor kräver inte bara tekniska lösningar utan även och kanske främst sociala och politiska förändringar, säger Adam Brenthel – forskare på Avdelningen för konsthistoria och visuella studier och koordinator för forskningsnoden EcoCultures på Lunds universitet. EcoCultures, eller Environmental Humanities som...

Samarbete nyckel till bättre integration av asylsökande barn

Hur kan möjligheterna till integration för ungdomar utan läs- och skrivkunskaper förbättras? Det är en fråga som blivit aktuell efter den kraftiga ökningen av antalet asylsökande barn i Sverige. Nu behövs nytänkande inom offentliga sektorn för att möta utmaningarna, menar forskare. I ett projekt med deltagare från universitetet och Helsingborgs...

Många pratar om at det är något positivt att datorer och mobiler skapar multitasking för individen, men faktum är att multitasking sänker kvaliteten på i stort sett all informationsbearbetning, säger Agneta Gulz, professor och forskare i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet

Digitala hjälpmedel i skolan kan både hjälpa och stjälpa

Majoriteten av dagens digitala lärverktyg håller inte måttet. De har dock en stor potential, men det krävs en bättre samordning och ett nytänkande där forskare, lärare och elever samarbetar under utvecklandet. Dessutom behövs ett nationellt ansvar och stöd för kontroll och granskning av utbudet. Det anser Agneta Gulz, professor och...

Marcin de Kaminski undrar vem som äger kunskap.

Ska kunskap vara fri?

Krönika: Marcin de Kaminski, doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet 2013 Kunskap som kapital. Ja, kanske. En av vår sam- och framtids stora frågor är eller borde vara vem som äger den kunskap vi omger oss av. Samtidigt som lärande ses som ständigt pågående processer, och kunskap som något man...

Mikael Johansson förser elektroderna på försökspersonen Erik Larsens huvud med en gel som ska förbättra den elektriska kontakten. Till höger Robin Hellerstedt. Försöket gäller hjärnans aktivitet i samband med undantryckta minnen.

Ledtrådar kan locka fram gömda minnen

Doften av en madeleinekaka doppad i lindblomste väckte en flod av barndomsminnen hos huvudpersonen i Marcel Prousts berömda roman om ”den tid som flytt”. Madeleinekakan är ett exempel på en ledtråd för minnet. I Prousts fall fungerade ledtråden omedvetet, i andra fall kan vi använda oss av ledtrådar för att...

Orvar Löfgren, professor i etnologi, funderar kring vårt konsumtionssamhälle

Att leva med överflöd

Hur lär vi oss på 2000-talet hantera alla möjligheter som finns nåbara, Orvar Löfgren? I det tvärvetenskapliga projektet ”Managing overflow arbetar jag tillsammans med kultur- och samhällsforskare för att få grepp om hur individer, organisationer och företag utvecklar strategier för att hantera flödet av information, valmöjligheter, aktiviteter och ting. Hur...

Det digitala klassrummet

Världens största och bäst utrustade digitala klassrum invigdes 2013 i Humanistlaboratoriet vid Lunds universitets Språk- och Litteraturcentrum. Här ska forskarna med hjälp av ögonrörelsemätare få bättre förståelse för hur barn lär sig saker och löser problem. Förhoppningen är att forskningen ska stödja utvecklingen av nya individanpassade läromedel. Varför sugs barn in...

Agneta Gulz ser att digitala hjälpmedel för inlärning gynnar svagare elever.

Barn undervisar i nytt digitalt lärande

Vid The Educational Technology Group satsar man stort på lek- och lärspel för riktigt små barn och genomför under våren en första större studie i landet. – Med roliga, individanpassade spel kan vi tidigt fånga upp och vända utvecklingen hos barn, som löper risk att inte klara av matematiken i...