Tema: Arbete för alla?

 

Solidariska lönesänkningar?

De fackliga organisationerna har sedan länge strävat efter att utjämna löneklyftor på arbetsmarknaden. Nya förslag, såsom lägre löner för ungdomar och nyanlända, utmanar denna politik samtidigt som facken har blivit svagare. Anders Kjellberg professor i sociologi har studerat varför den fackliga anslutningen minskat och vilka konsekvenser det får. Samarbetsanda har...

Om unga, arbete och utanförskap med Anna Angelin.

Varför sker det en föryngring av fattigdom? – En huvudsaklig orsak är att arbetsmarknadsinträdet kraftigt senarelagts då ungas etableringsår numera ofta sträcker ut sig till en hel livsfas där fullt deltagande på arbetsmarknaden ofta inte sker förrän strax innan 30 årsåldern, framförallt kan detta förklaras av en kraftig ökning av...