Tema: Ljusets inneboende kraft

LÄS ALLA VÅRA INTRESSANTA ARTIKLAR!

Hudpigment oskadliggör solens UV-strålar via projektiler

Hudpigmenten omvandlar UV-strålningen till värme genom en blixtsnabb kemisk reaktion som skjuter iväg protoner ur pigmentens molekyler, har forskare vid bland annat Lunds universitet visat. På så sätt skyddar hudens pigment kroppen från solens farliga UV-strålning. Forskare från Lunds universitet har tillsammans med kollegor i Frankrike och Italien studerat hudens...

Livet från den ljusa sidan – om SAD

”Se det från den ljusa sidan!”, får du kanske höra när du klagar över att du är trött och nedstämd fast det är julledighet. Men glada tillrop hjälper inte om du är en av dem som lider av årstidsrelaterad depression (SAD, Seasonal Affective Disorder). Däremot kan ljus – mycket ljus...

Solljus in på bara skinnet ger livsviktigt D-vitamin

Ljuset påverkar oss på fler sätt än vi tidigare trott. Vi behöver både se dagsljus för att bli vakna och alerta och få solljus in på bara skinnet för att hålla oss friska. – När det gäller sjuklighet och dödlighet i allmänhet i Norden ser vi tydliga säsongs- och tidsvariation...

Thorbjörn Laike är professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, samt föreståndare för CEEBEL.

Att leva med ljus – fyra frågor till Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi

Det räcker inte att bara ställa väckarklockan, du måste även ställa din inre biologiska klocka för att bli riktigt vaken och alert. Thorbjörn Laike och hans forskarkollegor vid Lunds universitet undersöker hur vi kan påverka vår vakenhet och vårt välbefinnande med hjälp av LED-belysning. Det räcker med ett stearinljus eller...

Fyra ljusprojekt vid Lunds universitet

Kan D-vitaminbehandling hjälpa självmordsbenägna patienter? En studie med 59 självmordsbenägna patienter visar att cirka 60 procent av patienterna hade D-vitaminbrist och att detta dessutom var kopplat till en ökad inflammation i kroppen. D-vitaminbrist och låga D-vitaminnivåer har tidigare kopplats ihop med psykisk sjukdom såsom depression och psykossjukdom. Forskargruppen, med deltagare från...

Marie-Claude Dubois

Hållbar design i kontakt med ljus och natur

En bra byggnad är en byggnad som har tillgång på dagsljus, låg energiåtgång, är motståndskraftig, det vill säga klarar krissituationer, samt tillgodoser människors behov av ”natur”. För att nå en sådan hållbar byggnadsdesign måste vi sträva efter robusta lösningar, anser arkitekten och forskaren Marie-Claude Dubois. NÄR VI IDAG RENOVERAR eller...

Avancerat öga ser inte fler färgnyanser

Fåglar har ett av de mest imponerande synsystemen i djurvärlden. Men trots deras avancerande näthinna är fåglarna inte märkbart bättre än människor på att urskilja olika nyanser av snarlika färger. Få djurgrupper visar en så stor variation av färger som fåglarnas fjäderdräkter. Många undersökningar har visat att fåglar använder färg...