• Jana Holsanova arbetar på Humanistiska laboratoriet och hoppas på att kunna utveckla individuella hjälpmedel för elever.
    Jana Holsanova arbetar på Humanistiska laboratoriet och hoppas på att kunna utveckla individuella hjälpmedel för elever.

Det digitala klassrummet

Världens största och bäst utrustade digitala klassrum invigdes 2013 i Humanistlaboratoriet vid Lunds universitets Språk- och Litteraturcentrum. Här ska forskarna med hjälp av ögonrörelsemätare få bättre förståelse för hur barn lär sig saker och löser problem. Förhoppningen är att forskningen ska stödja utvecklingen av nya individanpassade läromedel.

Varför sugs barn in i en viss typ av animationer och tar till sig information batter när grafiken är utformad på ett speciellt sätt? I en tid när pappersböckerna är på väg ut och skolbarnen studerar allt mer med hjälp av elektroniska medier är behovet av kunskap om pedagogiska metoder stort.

– Med det nya digitala laboratoriet och de nya metoder som vi har utvecklat får vi större möjligheter att ta emot skolklasser och på ett konkret och påtagligt sätt studera hur barnen tar till sig text, bild och grafik, berättar Jana Holsanova, docent och kognitionsforskare, som länge använt ögonrörelsemätning i sin forskning bland annat för att studera samspelet mellan språk och bild och bildernas roll för lärande.

Ett nytt forskningsprojekt finansierat med sex miljoner kronor av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond har precis dragit igång i det digitala klassrummet. Här finns 25 ögonrörelsemätare, som registrerar hur eleverna riktar sin uppmärksamhet när de till exempel ställs inför en matematikuppgift. I klassrummet kan forskarna lyssna på hur eleverna diskuterar sig fram till en lösning och även ta del av lärarens feedback.

– När inspelningen är klar kan vi analysera hela processen, fånga upp ställen som är problematiska, utvärdera och föreslå på vilka sätt vi kan stödja elever i inlärningsprocessen.

– Vi hoppas att forskningen ska leda till fram till nya läromedel anpassade efter elevernas individuella behov och där designen stödjer lärandet. Det finns ett stort sug efter de här kunskaperna idag, avslutar Jana Holsanova.

Text: Britta Collberg

Foto: Kennet Ruona

Publicerad: 2013

Se även