Vem tror du att du är?

Vi tror att vi har direkt tillgång till oss själva medan vi gissar eller tolkar andra. Men är det verkligen så det ligger till? Choice blindness lab vid Lunds universitet har genom forskning visat att vi vet mycket mindre om oss själva än vi tror.

 2005 började filosofen Petter Johansson och hans forskarkollega Lars Hall med forskningsexperiment, byggda på välgrundade magiska tricks, som visade att det fria valet inte alltid är så fritt. Intresset för självkunskap och medvetenhet kring de eviga frågorna inom filosofi formade Choice blindness lab .

I ett av experimenten fick frivilliga personer se två bilder på varsitt ansikte och sedan bad forskarna personerna att välja den person som attraherade dem mest. Vid vissa tillfällen använde sig forskarna av dubbla kort och visade efter personen hade valt, ansiktet på det kortet de inte valt och bad om en motivering. I 75 % av försöken hade personen välformulerade åsikter om varför just detta ansikte var mest attraktivt, fast forskaren visade fel bild.

– Experimenten sticker hål på vår självbild. Vi vet inte så mycket om oss själva som vi tror., utan vår kunskap är en tolkning av våra egna val och beteenden. Resultaten av experimenten är en illustration över hur lite självkunskap vi har, och dom visar hur lätt vi kan byta ståndpunkt när vi argumenterar med oss själva.

Forskningen är relevant även för områden där vi tror oss ha starkare åsikter, som inom politik. Petter Johansson genomförde ett annat experiment i en park i Malmö där försökspersoner fick ta ställning i en del politiska frågor. När sedan forskaren skulle visa svarsblanketten hade fel svar klistrats över. Fel svar som gav försökspersonen en motsatt politisk ståndpunkt.

-Detta politiska experiment visade upp samma mönster som tidigare experiment vi hade gjort inom choice blindness, berättar Petter Johansson. Försökspersonerna fortsatte att argumentera för sina manipulerade svar, även om det nu var ”fel” åsikter.

”Det finns inget enhetligt jag.”

Men hur kan vi vara så  enkla att manipulera? Petter Johansson påstår att vi vänder kappan efter vår egen vind och stöttar våra egna åsikter i alla lägen.

– Vi övervärderar våra ståndpunkter och det spelar inte någon roll om det egentligen är din egentliga ståndpunkt, bara att du tror att det är det. Våra åsikter, preferenser och attityder är inte så fast rotade som vi tror, utan kan lösas upp om du försätts i en situation där du behöver ha en ny åsikt.

Efter experimenten förklarade forskarna sina tricks och det var en utbredd stor förvåning hos försökspersonerna att man hade argumenterat för motsatsen.

Petter Johansson fortsätter:

– Se på USA, hur republikanerna dansar runt sina egna åsikter för att få dem att hänga ihop. Hade Hillary Clinton gjort något som Donald Trump gör nu hade de stått upp och stampat. Men gräsrotsilskan hoppar hit och dit beroende på var man tror informationen kommer ifrånSå vad är egentligen den inre kärnan i en människa och vad är den individuella? Det är en öppen filosofisk fråga enligt Petter Johansson och den som driver hans och hans kollegors forskning framåt i nya experiment.

– Med alla psykologiska mekanismer man studerar finns det alltid en yttre gräns. Vi har inom oss en grov konsistens och vissa strukturer i våra beteenden, det är ingen tvekan om det. Och vi kan inte ändra alla attityder och preferenser hos en människa. Har du ägnat hela ditt liv till att jobba för Palestinas sak, kan du inte bli manipulerad till att tro något annat. Och eftersom jag är uppvuxen i Göteborg och håller på IFK Göteborg skulle jag aldrig bli lurad till att hålla på ett annat lag. Det sitter så djupt.

Vad har du lärt av din forskning på ett personligt plan?

– Att jag inte ska tro att jag har så starka åsikter. I en relation är det en stor trygghet att veta att jag alltid kan ändra mig och ta tillbaks saker jag sagt och gjort. Bara för att jag sa eller gjorde något för fem år sedan så betyder inte det att jag behöver tycka samma sak nu. Jag visste ju förmodligen inte ens då varför jag gjorde som jag gjorde, ännu mindre idag.

– Det finns inget enhetligt jag.

Text: Bodil Malmström

 

Petter Johansson pratar om choice blindness

Fakta

Om choice blindness

ww.lucs.lu.se/choice-blindness-group/

Se även