Kategori: Livsåskådning & relationer

Snäv syn på islam

Islamofobin växer i Sverige och det är inte enbart Sverigedemokraterna som bidrar till att vi pratar om en islam som står för förtryck, patriarkat, hedersmord. Bland övriga partier frodas även myter och okunskap. Johan Cato, islamolog, har en vidare syn på islam som han hoppas kan spridas. – Det finns inte...

Laga världen – redskapen finns i våra religioner

Det går att laga världen och att leva i mer frihet och harmoni om man söker svaren i religionerna på jorden. Kunskapen och verktygen i att uppnå balans har alltid funnits om man letar och vill lära eftersom de universella budskapen i de stora världsreligionerna är att vi är en...

Gud är ett verb

Ola Wikander, författare till ”Gud är ett verb”. Judendom, kristendom och islam uppstod efter att Gamla testamentet var skrivet, men första delen av bibeln ligger ändå till grund för de västerländska religionerna. Vem skrev egentligen dessa texter och hur influerade det vår historia och samtid? Den samling av texter vi...

Susanne Lundin har dokumenterat på vilka villkor organhandel sker runt om i världen.

Rätten till din kropp?

Aisha är i 30-årsåldern och har endast en njure kvar. Hennes andra gör nytta i en företagsledares kropp i Spanien. Aisha gifte sig för att komma undan det hårda livet hos adoptivföräldrarna i Libanon, men längtan efter frihet förbyttes i våld och osäkerhet. Hon lämnade till slut sin alkoholiserade man...

Varför?

Krönika: Ann Heberlein, teologie doktor i etik vid Lunds universitet 2012 Den frågan har åtskilliga människor ställt sedan terrordådet i Norge blev känt. Vem är han, Anders Behring Breivik? De där frågorna – varför och vem – dyker alltid upp när vi konfronteras med hat och våld. Vi lever i en...

Mytiska platser i indianland

Socialantropologen Christer Lindberg har de senaste åren kombinerat sin gamla fotohobby med sin forskning. Han har gjort flera resor till Nordamerika och dokumenterat  intryck, inte bara indianska med sin kamera. Resor som har tagit honom till gammalt indianland i amerikanska mellanvästern och västra Kanada och till ställen som Klippiga bergen...

Snabba lösningar till pånyttfödelse?

Krönika: Anne-Christine Hornborg, professor i religionsvetenskap 2014 Varför studerar en religionshistoriker coaching och lekmannaterapi? Mitt intresse för helande och identitetsskapande praktiker väcktes under återkommande fältarbeten under 90-talet hos kanadensiska mi’kmaqindianer för att forska om deras traditioner och riter. Deras riter adresserade oftast gruppen och traditionen och kunde i många fall...

Vattendop för 37 nya medlemmar till City Christian Centre. Havet anses av många vara port in till andevärlden där en mängd mörka krafter finns. I Jesu namn överkoms de mörka krafterna.

I Jesu namn

Med två miljarder kristna på vår jord vinner religionen ny mark i tredje världen. Forskare siar om att 2020 kommer 65 % av världens kristna finnas i Afrika, Asien och Latinamerika. Mika Vähäkangas, professor i missionsvetenskap vid Lunds universitet, förklarar ökningen att det idag finns större frihet att tolka kristendomen...

Sufismens inflytande växer inom islam

Sufimuslimerna vinner mark. Kramade av väst och förenade av en önskan om att visa en fredlig, demokratisk bild av islam expanderar de i många olika länder. Simon Stjernholm vid Lunds universitet har studerat en av de mest framgångsrika sufirörelserna under 2000-talet, i sin avhandling Lovers of Muhammad: A Study of...