Kategori: Tes Hansen

Hur skapar vi ett hållbart kretslopp för plast?

Vi står inför en cirkulär omställning av samhället där en slit- och släng attityd behöver ändras till att vi tar ekonomiskt- och miljömässigt ansvar. Stort fokus är riktat mot ett material vi lärt oss att inte leva utan. Plast.  – Hur kan man komma ifrån vår plastproduktion, som idag är...