Kategori: klimat

Klimatförändringar ger migration

Hur påverkar väder och klimatvariationer migrationen i Mellanöstern-regionen? Hur påverkas en minskning av koldioxidutsläpp och en tryggad livsmedelsförsörjning? Lina Eklund från Lunds universitet belyser komplexiteten i frågorna, men också hur konkreta projekt kan göra skillnad. Hon är verksam som forskare vid Centrum för Mellanösternstudier och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap....

Det finns ingen enkel koppling mellan klimatförändringar och migration

På senare år har vi kunnat läsa i medierna om att klimatförändringarna kommer att leda till ”miljontals klimatflyktingar”. Men migration har inte en enda orsak, om man frågar Angela Oels: ”För oss samhällsvetare är det viktigt att lyfta fram att det inte finns någon enkel koppling mellan klimatförändringar och migration”....