Kategori: DNA

För cirka 4800 år sedan kom ett herdefolk vandrande till Skandinavien. Med dem kom troligtvis bruket av hästar och vagnar.

Förhistoriska migrationer avslöjas med hjälp av DNA

Vem bodde här i Skandinavien före oss och var kom de ifrån? För att hitta svaren har arkeologer och osteologer tidigare grupperat och daterat uppgrävda föremål och benrester till olika förhistoriska kulturer. Nu har forskarna tack vare DNA-studier börjat förstå hur människorna är släkt med varandra och hur de måste...

Watson och Crick upptäckte hur DNA fungerar

De lärde oss läsa den genetiska koden

Vår genetiska kod som vi ärver från våra föräldrar finns samlad i vårt DNA. Den dubbelt helixformade DNA molekylen som först beskrevs 1953 av Francis Crick och James Watson med hjälp av bland andra Rosalind Franklins, kan ses som cellens instruktionsbok. Det är här det står skrivet hur det går...