Kategori: Bioplast

Färgrika gummiband av plast

På jakt efter miljövänlig, hållbar plast

Plast är ett mångsidigt material som vi vill fortsätta använda, men dagens plastproduktion och plastnedskräpning leder till hållbarhets- och miljöproblem. Inom forskningsprogrammet STEPS vid Lunds universitet har man en vision om ett framtida samhälle där plast produceras, används och återvinns på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Plast är...

Hur skapar vi ett hållbart kretslopp för plast?

Vi står inför en cirkulär omställning av samhället där en slit- och släng attityd behöver ändras till att vi tar ekonomiskt- och miljömässigt ansvar. Stort fokus är riktat mot ett material vi lärt oss att inte leva utan. Plast.  – Hur kan man komma ifrån vår plastproduktion, som idag är...