Tema: Afrika

Förlossningsavdelning i Butaro, Rwanda.

Tillgång till kirurgi i världen ingen självklarhet

När vi blir sjuka kan kirurgi ibland vara enda alternativet för att bli frisk, om det finns en kirurg som kan operera vill säga. I Sverige är det en självklarhet, men långt ifrån i alla världens länder. I afrikanska stater söder om Sahara, som Sierra Leone, Zimbabwe, Liberia och Uganda,...

Ellinor Isgren är doktorand i hållbarhetsvetenskap på LUCSUS (LUnds Centrum för Studier av Uthållig Samhällsutveckling).

Vad är ett modernt jordbruk i Afrika? – fem frågor till Ellinor Isgren

Afrikanska länder visar en ökad ambition att satsa på jordbruket. Denna utveckling är välkomnad av många, men det finns även de som varnar för att konventionell jordbruksmodernisering riskerar att missgynna både den stora majoriteten av småbrukare och miljön. Hållbarhetsforskaren Ellinor Isgren undersöker det så kallade agroekologiskt jordbruket och dess potential...

Toaletter på egna villkor

Tillgång till bra sanitära förhållanden är en grundläggande mänsklig rättighet. Under många år har stora internationella organisationer satsat på att ge människor i fattiga länder tillgång till lämpliga sanitära anläggningar. Men det är inte alltid färdigdesignade toaletter och experter utifrån som är den bästa lösningen. Sara Gabrielsson, forskare vid LUCSUS,...

Kulturgeografen Ola Hall och sociologen Göran Djurfeldt driver ett projekt där man med hjälp av drönarfoton bättre ska förstå variationer inom skördars avkastning.

Drönarbilder kan lösa afrikansk jordbruksgåta

Nyckeln till ett mer välmående Afrika ligger i att småjordbruket förbättras. Åtminstone om man vill se förändringar inom en överskådlig framtid. Det menar Göran Djurfeldt som tillsammans med Ola Hall nu har dragit igång ett projekt där man med hjälp av drönare ska försöka förstå varför skördar varierar så mycket...

Satellitbild över ett område inom den halvtorra Sahelregionen i Afrika. Bild från Hakim Abdi som bygger på fjärranalysdata från Landsat 8 satelliten (US Geological Survey och NASA).

Marginalerna krymper i Sahel

Behovet av mat, djurfoder och bränsle i Sahelregionen växer varje år, men tillgången ökar inte i samma takt. Nya siffror från 22 länder pekar på en minskande resurstillgång per capita och en fortsatt risk för svält i områden med låg växtproduktion. Framtida stigande temperaturer utgör en alarmerande situation. Det framgår...