Kategori: Afrika

Kopplingen mellan stad och land

I Afrika överskattar prognoserna urbaniseringen. I Indien underskattas urbaniseringstakten. Det slår forskning från Storbritannien fast när forskare vid IIED, International Institute for Enviroment and Development, har granskat faktaunderlagen som prognoserna bygger på. – Det finns många myter kring urbanisering, säger Agnes Andersson Djurfeldt, kulturgeograf på Lunds universitet. Det är FN:s...

Tangeriner i Inhambane (500 kilometer norr om Maputo). Tangeriner är citrusfrukter vilka är svåra att torka direkt i solen på traditionellt vis.

Saftig blir torr

Tänk dig att du bor i ett land där det odlas och växer ett överflöd av frukt, men där det inte går att bevara den så att den räcker hela året. Så är det för närvarande i många afrikanska länder, till exempel i Moçambique. Fram till nu har det saknats...

Lesedi Lebogang var tidigare doktorand på LTH, och forskar nu i hemlandet Botswana.

Lättare spåra giftalger

Snart kan det bli lättare att spåra giftiga blågrönalger, även kallade cyanobakterier, på mycket tidigt stadium. En ny metod gör det möjligt att spåra upp till 10 000 gånger lägre koncentrationer än vad som är möjligt idag. Blomning av giftiga cyanobakterier blir allt vanligare i sjöar, dammar och hav världen...

Förbättrad klimatmodell kan minska sårbarhet

Afrika är mycket sårbart för klimatförändringar. Det kvarstår emellertid betydande osäkerheter kring effekterna i regionen. Förbättrade klimatmodeller kan bidra till lösningar för att minska sårbarheten. Ett steg i rätt riktning, enligt forskarna Minchao Wu och Markku Rummukainen är att komplettera dagens modeller med hur regionala ekosystem påverkas av, och påverkar,...

Så här såg byn ut innan ett företag började odla teak i stor skala. Skogen, floden och byn var välmående.

Insikter genom konst

Hur mår invånare i byar i Tanzania som blivit utsatta för land grabbing, det vill säga när inhemska eller multinationella företag köper upp stora marker, oftast illegalt. Naturgeografen Emma-Li Johansson använde konsten för att komma närmre människors tankar, oro och framtidsdrömmar. Hur skulle de visualisera fenomenet? Vilka berättelser skulle de...

Afrikas sårbara ekosystem

De flesta av Afrikas länder bidrar endast marginellt till ökningen av växthusgaser, såsom koldioxid, i atmosfären. Trots detta är Afrika den kontinent som är mest utsatt för effekterna av klimatförändringar. Effekterna varierar inom kontinenten och även inom enskilda länder. Med ett förbättrat dataunderlag ökar möjligheterna att utvärdera framtida risker, och...

Starkare tillsammans: Bybor från Sere i Tororo-distriktet i sydöstra Uganda.

Kollektivt ansvar på Afrikas landsbygd

För att bemöta ökad social och ekonomisk utsatthet har småbrukare i Östafrika börjat samarbeta mer långsiktigt. Att bilda lokala samarbetsgrupper stärker såväl individens som kollektivets förmåga att hantera utmaningar och förbättra levnadsvillkoren visar Lundaforskarna Elina Andersson och Sara Gabrielsson i en omfattande studie. Levnadsvillkoren för småbrukare i Östafrika har försämrats...

Savanner bromsar klimatförändringar

Tropiska regnskogar har länge ansetts vara jordens lungor eftersom de i störst utsträckning tar upp koldioxid från atmosfären. Nu har forskare från Lunds universitet lett en världsomspännande studie som visat att även savanner och torra buskmarker spelar en avgörande roll i den globala kolcykeln. Detta genom att dominera ökningen i...

Jakten på apan

Afrikas människoapor, apor och halvapor trivs i skogar med mycket fruktbärande träd. De äter av frukten och som följd av detta sprids trädens frön. Människor jagar i sin tur apor och andra vilda djur för föda och har gjort så i mer än 40 000 år. När endast små grupper...