Jaktens tjusning – när spelandet tar över

När inkassobreven samlas och kronofogden står i farstun, vore den rationella reaktionen rimligen att sluta med beteendet som orsakat situationen. Men för den som drabbats av spelberoende kan reaktionen bli den motsatta – ett ökande spelande och en jakt på förlorade pengar.  Detta berättar professor Anders Håkansson som 2016 fick Sveriges första professur i spelberoende på Lunds universitet.

– Spelberoende är ett stort problem, säger han. Cirka en halv procent av Sveriges befolkning har ett diagnostiserbart spelberoende och ytterligare en och en halv procent har ett problematiskt förhållande till spelande, säger Anders Håkansson.

Begreppet etablerades under 1980-talet som en erkänd diagnos efter att tidigare ansetts vara mer av en ovana snarare än ett faktiskt sjukdomstillstånd.

– Man såg inte den psykologiska och medicinska aspekten, berättar Anders Håkansson och tillägger att det i spelmissbruk finns en tydlig beroendeutveckling där den drabbade triggas av samma belöningssystem som stimuleras vid andra typer av missbruk.

Idag, menar Anders Håkansson, tar man spelberoende på allvar som ett folkhälsoproblem och frågan om vem som bär huvudansvaret för vård av de drabbade står högt på agendan. Tidigare i år fattades ett beslut i riksdagen att spelberoende ska jämställas med andra typer av beroende som drogmissbruk och alkoholism. Förhoppningen är att det ska underlätta vägen till den rätta vården som tidigare varit otydlig. Den vård som hittills visat sig mest verksam mot spelberoende är kognitiv beteendeterapi.

” Cirka en halv procent av Sveriges befolkning har ett diagnostiserbart spelberoende. ”

De typer av spel som orsakar beroende är så kallade hasardspel och andra spel som handlar om pengar – spel där man satsar pengar i syfte att vinna mer pengar. Spänningen och chansen att snabbt vinna stora summor är det som triggar den spelande att spela allt oftare och satsa mer och mer pengar.  Ett tidigt symtom på att man är på väg åt fel håll är när spelandet ökar i omfattning och summorna man spelar för ökar.

Anders Håkansson  fick 2016 Sveriges första professur i spelberoende på Lunds universitet.

Anders Håkansson
fick 2016 Sveriges första professur i spelberoende på Lunds universitet.

– När spelet går från att vara lustfyllt och spännande till att istället bli en jakt på förlorade pengar handlar det inte längre om de initiala positiva effekterna, säger Anders Håkansson och fortsätter:

– När man börjar agera irrationellt, börjar överstiga sina egna gränser och upplever att man inte kan berätta för andra om hur mycket man spelar – då har man ett problem.

Är spelberoende svårare att upptäcka än andra missbruk?

– Ja, på sätt och vis då det inte finns någon substans som luktar, syns eller kan mätas på något annat sätt, säger Anders Håkansson.

– Men det finns många andra beroenden som är svåra att upptäcka, fortsätter han. Även en alkoholist kan dölja sina problem och upplevas som en välfungerande individ i samhället.

Anders Håkansson påpekar dock att eftersom mycket av spelandet sker digitalt så lämnar en spelmissbrukare elektroniska avtryck. Här anser han att spelbolagen har en viktig roll att spela då de med rätt verktyg skulle kunna se mönster och upptäcka riskbeteenden i tid.

Liksom andra missbrukare drabbas den spelberoende ofta av symtom som nedstämdhet, oro och andra psykiska problem. Spelen dominerar tankarna och personen i fråga åsidosätter andra viktiga saker. Utöver de ekonomiska problemen som spelberoende för med sig leder detta förstås ofta till att även anhöriga till spelaren drabbas.

– Detta sekundära lidande är ofta en bidragande drivkraft till att den spelberoende söker hjälp, berättar Anders Håkansson

Gör forskningen skillnad?

– Absolut! Och det faktum att vi jobbar i ett relativt nytt forskningsområde gör att vi snabbt förbättrar kunskapsläget, säger Anders Håkansson och fortsätter:

– Vi skapar intresse och fokus på frågan och visar att detta är ett intressant område man kan arbeta inom.

Text: Catrin Jakobsson

 

Se även