Språkinlärning lika lätt för barn och vuxna

Forskning vid Humanistlaboratoriet i Lund har slagit hål på myten om att barn har lättare för att lära sig nya språk än vuxna. Studierna visar att barn och vuxna är lika duktiga på att identifiera nya ord och förstå vad de betyder när de för första gången hör ett främmande språk.

 Flerspråkiga barn imponerar ofta på sin omgivning. Att barn i ung ålder kan lära sig att prata två språk flytande brukar förklaras med att de är bättre inlärare än vuxna. En forskningsgrupp, med Marianne Gullberg professor i psykolingvistik och chef för Humanistlaboratoriet, i spetsen ställde sig frågan om det verkligen är på det viset.

– Vi var intresserade av att veta vad som händer under de allra första minuterna när man försöker förstå ett nytt språk, då man egentligen upplever språket som ett oljud, säger hon.

Genom att låta försökspersoner i 7- respektive i 25-årsåldern titta på en väderleksrapport på kinesiska och sedan göra olika övningar och svara frågor, kunde forskarlaget jämföra hur mycket de två åldersgrupperna hunnit lära sig. Resultaten visade att barnen varken var bättre eller sämre än de vuxna.

– Det är en myt att barn har mer flexibla hjärnor. Vuxna hjärnor förändrar sig också redan efter ett par minuters kontakt med ett nytt språk. Att vi skulle ha stela hjärnor stämmer inte, säger Marianne Gullberg.

Med hjälp av magnetröntgen kunde forskarna se att blodflödet i försökspersonernas hjärnor förändrades efter att de sett väderleksrapporten. Enligt Marianne Gullberg tyder det på att många vuxna faktiskt lärde sig någonting trots att de själva inte var medvetna om det.

– Bara att lyssna på ett språk kan ta en ganska långt. Men för att lära sig ett nytt språk ordentligt, är det naturligtvis bäst att åka till det landet där språket talas. Då får man ett flyt som nödvändigtvis inte är grammatiskt rätt men man automatiserar språkkunskapen.

Text: Liselotte Fritz

Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Publicerad: 2013

 

 

 

Se även