Tema: Den fantastiska hjärnan

Svårt att släppa obehagliga minnen?

”Kom bara ihåg att om tankarna börjar vandra i väg så ska du varsamt påminna dig om att fortsätta fokusera på andningen”. Rösten i min mindfulnessapp får mig att rycka till lite när jag sitter på en stol med ögonen slutna, djupt försjunken i meditation. Efter mer än en månads...

Mindfulness lika bra som KBT vid ett brett spektrum av psykiatriska symtom

Mindfulnessterapi i grupp har en lika positiv effekt som individuell KBT (kognitiv beteendeterapi) vid behandling av en omfattande spännvidd av psykiatriska symtom hos patienter med depression, ångest och stress-relaterade besvär. Det visar en ny forskningsstudie från Centrum för primärvårdsforskning i Malmö som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region...

Tarmbakterier kan spela roll vid Alzheimers sjukdom

Tarmbakterier kan påskynda utvecklingen av Alzheimers sjukdom visar ny forskning från Lunds universitet. Resultaten öppnar upp för nya möjligheter att förebygga och behandla sjukdomen, enligt forskarna bakom arbetet. Tarmflorans sammansättning är av stort intresse för forskning om sjukdomar såsom Alzheimers. Det beror på att våra tarmbakterier har stor betydelse för...

Den behavioristiska "Black Box : automatiserad inlärning

Språkinlärning och hjärnan – på jakt efter snabba vägar för att lära sig nya språk

Trots att forskningen inom språkutveckling utvecklats och kommit med nya rön, fortsätter språkundervisningsmetoderna vara baserade på förlegad kunskap kring hur man bäst tar till sig ett språk. Nu vill Centrum för Mellanösternstudier anpassa språkutbildningen till studenternas behov.  Rafah Bahroum och Helen Averys forskning undersöker och utvärderar hur studenter uppfattar nya...