Förrädiskt vacker

Har du någon gång badat i en sjö och kommit upp ur vattnet täckt av ett tunt lager slem som kliar? Då kan du ha drabbats av gubbslem – en sötvattensalg som tidigare bara fanns i skogstjärnar och sumpträsk, men som nu invaderar nya sjöar i norra Europa. Ingrid Sassenhagen vid Lunds universitet har visat att algen – som bara består av en cell – lätt kan sprida sig till nya sjöar över stora avstånd, men att de gubbslemsceller som redan finns i sjön kan förhindra att nya celler etablerar sig där. Algen sprids troligen med hjälp av fåglar och andra djur.

Se även