• Margareta Johansson
    Margareta Johansson

Klimatförändringar i Arktis – finns det något vi kan göra?

Krönika av Margareta Johansson, institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap

2014

Det är i Arktis det händer. Här är temperaturökningarna dubbelt så stora som jämfört med resten av jorden. Konsekvenserna av ökade temperaturer, minskade glaciärer, tinande permafrost* är av globalt intresse, eftersom vad som händer i Arktis påverkar resten av världen. Vårt arbete som forskare har övergått från att enbart informera allmänheten om klimatförändringarna och dess potentiella framtida påverkan till att också inkludera att försöka förklara att vi behöver agera och det snabbt, om vi ska kunna påverka och förhoppningsvis mildra framtida effekter av den pågående klimatförändringen.

Jag har sedan millennieskiftet haft förmånen att arbeta med frågor som rör klimatförändringar i Arktis. Utvecklingen och vår kunskap om vad som händer i Arktis har ökat dramatiskt. Genom Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) som publicerades 2005 och publiciteten som den fick har allmänheten fått upp ögonen för Arktis. Jag har många gånger fått frågan vad vi ska göra för att permafrosten inte ska tina så snabbt och släppa ut en massa växthusgaser, eller hur vi ska stoppa glaciärerna från att smälta så att havsnivån inte kommer öka så mycket? Jag brukar hänvisa till att min uppgift som forskare är att informera beslutsfattare (och allmänhet så klart) om vad vi vet, och att detta sedan ska fungera som ammunition när de behöver ta jobbiga beslut om hur vi till exempel ska kunna minska antropogena* utsläpp av växthusgaser.

Jag har dock börjat fundera och publicerade nyligen en artikel tillsammans med några kollegor där vi stack ut hakan och sa att vi inte enbart kan lämpa över ansvaret på våra politiker utan att det faktiskt är den enskilda individen som bör fundera över vilken planet vi vill lämna över till kommande generationer och handla därefter. Så tillbaka till frågan, om vi kan göra något åt de pågående klimatförändringarna i Arktis och dess effekter, så är nog svaret: ja, vi kan förmodligen mildra effekterna, men då måste alla bjuda upp till dans och det snabbt!

Fakta

Permafrost

Permafrost är ständigt frusen mark som i två eller fler på varandra följande år har temperaturer på 0°C eller lägre.

Antropogen

Antropogen: av människa orsakad, exempelvis antropogen utsläpp

Se även