Vad vet vi om våra val?

Forskning vid Lunds universitet visar att en majoritet av oss kan argumentera för val som egentligen går stick i stäv med det vi just beslutat.

Fenomenet kallas för beslutsblindhet. Genom trollkonster, inspirerade av professionell kortmagi, har forskare vid universitetet i Lund lyckats avslöja att en bristande detaljrikedom ligger bakom många beslut som människor tar.

– Vad är det vi egentligen avslöjar med våra val när vi faktiskt är beslutsblinda, frågar sig Lars Hall, kognitionsforskare.

I ett av studiens tidiga experiment skulle försöksdeltagarna välja ut det vackraste ansiktet bland två alternativ. Med hjälp av ett korttrick fick deltagarna tillbaka det kort som de inte valde, i tron om att det var kortet de hade pekat ut. En stor majoritet märkte inte att de fick tillbaka fel bild, men var ändå fullt kapabla att förklara varför de tyckte att personen på bilden var vackrast.

– Det mest förbluffande var hur få som märkte att bilderna var utbytta. Därmed kunde vi visa att många människor inte nödvändigtvis vet varför de väljer det ena eller andra. Mycket är förmodligen efterkonstruktioner, säger Lars Hall.

I senare experiment har forskarna studerat beslutsblindhet i val som rör konsumtion, ekonomi, politik och moral. Nu inleds en studie för att undersöka unga människors kroppsuppfattning.

– Beslutsblindhet utmanar grundförutsättningarna för all vetenskap om beslutsfattande. Min förhoppning är att det här också kan fungera som ett pedagogiskt verktyg för att få bättre självinsikt, säger Lars Hall.

Text: Ingela Björck

Publicerad: 2013

Se även