Kategori: Statslösa palestinier

Vägen ut för statslösa palestinier stavas utbildning

Det pågår en systematisk diskriminering mot statslösa palestinska flyktingar i Libanon. En diskriminering som har format generationer. Utan rätt till att äga mark, utan möjlighet till bra utbildning och utan rätt till att skaffa sig ID-kort lever hundratusentals i limbo i permanenta nedgångna flyktingläger. Ett ljus i mörkret är ULYP,...