Kategori: Gunnar Gouras

Likheter mellan Alzheimers sjukdom och Parkinson skapar gemensam forskning

Alzheimers sjukdom kännetecknas av så kallade plack, vita klumpar av proteinet beta-amyloid i hjärnan. Det gängse resonemanget har därför varit att patienterna borde behandlas så att placken försvinner. Tanken låter logisk, men har inte lett till några nya effektiva läkemedel – och professorn i experimentell neurologi Gunnar Gouras tror att...