Kategori: Biosensor

Lesedi Lebogang var tidigare doktorand på LTH, och forskar nu i hemlandet Botswana.

Lättare spåra giftalger

Snart kan det bli lättare att spåra giftiga blågrönalger, även kallade cyanobakterier, på mycket tidigt stadium. En ny metod gör det möjligt att spåra upp till 10 000 gånger lägre koncentrationer än vad som är möjligt idag. Blomning av giftiga cyanobakterier blir allt vanligare i sjöar, dammar och hav världen...