Kategori: tvillingstudie

Enäggstvillingar inte alltid identiska

Genom att studera enäggstvillingar har forskare från Lunds universitet identifierat mekanismer som kan ligga bakom utvecklingen av typ 2 diabetes. Detta kan förklara varför en enäggstvilling kan drabbas av sjukdomen, medan den andra förblir frisk. I studien ingick 14 par enäggstvillingar i Sverige och Danmark. Den ena tvillingen hade typ...