Kategori: sjukdomsprognos

mikroRNA – en ny väg till sjukdomsbehandling

Det vi tidigare kallat ”skräp-DNA” har visat sig bestå av områden som ger upphov till små molekyler kallade icke-kodande RNA. Dessa molekyler har sannolikt betydelse för uppkomsten av sjukdomar, men de ger oss även nya möjligheter till sjukdomsbehandling. Under det senaste decenniet har icke-kodande RNA blivit ett hett forskningsområde. Dynamiken...