Kategori: RNA

Vill du veta mer om genetik och epigenetik?

Genetik, DNA och spontana mutationer Det befruktade ägget ärver sitt DNA oförändrat via föräldrarnas könskromosomer. Samma DNA-sekvens återfinns sedan i alla celler i det nyfödda barnet. Under vår livstid kan spontana mutationer ske i cellerna. Spontana mutationer uppkommer som en följd av till synes slumpmässiga felaktigheter vid nybildning av DNA...