Kategori: Lina Eklund

Klimatförändringar ger migration

Hur påverkar väder och klimatvariationer migrationen i Mellanöstern-regionen? Hur påverkas en minskning av koldioxidutsläpp och en tryggad livsmedelsförsörjning? Lina Eklund från Lunds universitet belyser komplexiteten i frågorna, men också hur konkreta projekt kan göra skillnad. Hon är verksam som forskare vid Centrum för Mellanösternstudier och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap....