Kategori: Lignin

På spaning efter skogens guld

Forskare vid Lunds universitet vill öka värdet av vår skog genom att hitta nya, mer värdefulla användningsområden för ämnet lignin. Skogsbruksindustrin står inför stora utmaningar när skogsråvaran blir allt mindre efterfrågad inom delar av den traditionella pappersindustrin. Detta som en följd av det mer digitaliserade samhället. Vi måste därför hitta...