Kategori: Internationella miljöinstitutet

Återvinning är lika viktigt som insamling för att minska elektronikavfallet

Elektronikavfall från sådant som datorer och mobiler uppgår till 41 miljoner ton årligen, enligt FN:s miljöprogram. Mellan 60 och 90 % av detta avfall säljs eller slängs olagligt och bidrar därmed till en stor del av det globala berget av sopor som inte återvunnits och innebär ett allvarligt hot mot...