Kategori: Food4me

Kromosomer

Kan vi lita på gentester?

Mänsklighetens arvmassa blev fullständigt kartlagd 2000 och öppnade upp möjligheter att utveckla individualiserad medicin. Tanken väcktes: kan vi analysera sambandet mellan en människas genuppsättning och vilken mat som skulle passa personen bäst? Går det att frångå massråd till befolkningen som att äta mindre salt till designade tips och råd för...