Kategori: etik

Demens och rättspraxis

I Sverige har vi en snabbt växande befolkningsmängd där andelen äldre ökar. Många lever sin sista tid av livet med demens. Den växande andelen äldre kräver nya mediciner, mediciner som i sin tur kräver ny forskning, bland annat forskning på dementa individer. Hur fungerar det rent juridiskt för dessa människor...