Kategori: epigenetik

Enäggstvillingar inte alltid identiska

Genom att studera enäggstvillingar har forskare från Lunds universitet identifierat mekanismer som kan ligga bakom utvecklingen av typ 2 diabetes. Detta kan förklara varför en enäggstvilling kan drabbas av sjukdomen, medan den andra förblir frisk. I studien ingick 14 par enäggstvillingar i Sverige och Danmark. Den ena tvillingen hade typ...

Kromosomer från en Cancerpatient. Läs mer under Fakta.

Jakten på genetiska och epigenetiska förklaringar till cancersjukdomar

Albert Levan, forskare från Lunds universitet, var först med att fastställa hur många kromosomer det mänskliga genomet består av. Länge trodde man att det fanns totalt 48 kromosomer, men man var inte helt säker eftersom det var svårt att få fram bra mikroskoppreparat. På 1950-talet förbättrade Albert Levan, tillsammans med...

Hur du lever påverkar risken för diabetes

Människor med typ 2 diabetes har epigenetiska förändringar i arvsmassan som friska personer inte har. Det visar en ny stor kartläggning gjord av forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum. Forskarna fann dessutom ett stort antal gener som till följd av dessa epigenetiska förändringar bidrar till försämrad insulinproduktion – Det visar att...

mikroRNA – en ny väg till sjukdomsbehandling

Det vi tidigare kallat ”skräp-DNA” har visat sig bestå av områden som ger upphov till små molekyler kallade icke-kodande RNA. Dessa molekyler har sannolikt betydelse för uppkomsten av sjukdomar, men de ger oss även nya möjligheter till sjukdomsbehandling. Under det senaste decenniet har icke-kodande RNA blivit ett hett forskningsområde. Dynamiken...