Kategori: algoritm

När man inte kan låta marknadskrafter styra och sätta pris utifrån utbud och efterfrågan – hur ska vi då bäst fördela våra resurser? På Ekonomihögskolan vid Lunds universitet arbetar Tommy Andersson med att ta fram algoritmer som bland annat matchar rätt organdonator med rätt mottagare.

Så kan rätt organ hitta rätt mottagare

Principen om att sätta pris med hjälp av utbud och efterfrågan är inte alltid eftersträvansvärd. Ett exempel är när det handlar om mänskliga organ. Men hur ska vi fördela organen istället? På Ekonomihögskolan vid Lunds universitet forskar Tommy Andersson om ett annat sätt att lösa problemet. Sälj en njure. Så...