Kategori: Krönika

Några reflektioner över epigenetik

Krönika: Ulf Kristoffersson, överläkare vid Genetiska kliniken, Labmedicin, Region Skåne och docent i klinisk genetik 2014 ”Jag har inget eget ansvar för min hälsa – det är mina gener som bestämmer om jag blir sjuk eller ej”. Med en ökande kunskap om våra geners betydelse för hälsa och sjukdom har...

Svält är fortfarande ett hot

Krönika: Göran Djurfeldt, professor vid Avdelningen för Sociologi 2014 Svenska pensionsfonder bör investera i Afrika! Det uppmanade den svenske finansministern Anders Borg till sommaren 2014. Omvärldens bild av Afrika svänger sannerligen. För inte så länge sedan var det pessimismen som gällde. Afrika och speciellt det afrikanska jordbruket betraktades som ett...

Snabba lösningar till pånyttfödelse?

Krönika: Anne-Christine Hornborg, professor i religionsvetenskap 2014 Varför studerar en religionshistoriker coaching och lekmannaterapi? Mitt intresse för helande och identitetsskapande praktiker väcktes under återkommande fältarbeten under 90-talet hos kanadensiska mi’kmaqindianer för att forska om deras traditioner och riter. Deras riter adresserade oftast gruppen och traditionen och kunde i många fall...

Håkan Wallander tror på att använda fosfor i jordbruk.

Jorden vi ärver

Krönika: Håkan Wallander, professor i markbiologi vid Lunds universitet 2014 2000 kvadratmeter – det är så stor yta vi har per person om vi delar upp jordens odlingsbara mark mellan alla invånare. Hur förändrar vi vår livsföring så att jorden räcker till alla? På 1700-talet var den stora utmaningen, för...

Mångfald i en varmare värld

Krönika: Henrik Smith, professor i Biodiversitet vid Lunds universitet 2013 Efter en ovanligt lång och kall vinter, njuter jag av solen denna majdag. När man ser grönskan spira och hör surret från humledrottningarna som söker bo, är det svårt att tro något annat än att det står väl till med...

Arabiska våren utmanar forskning

Krönika: Leif Stenberg, Professor, Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet 2013 Det som startade som lokala protester mars 2011 har utvecklats till en djupt tragisk konflikt. I Syrien pågår i dag ett blodigt inbördeskrig. I första hand regimen, men även flera av de många väpnade grupper som ingår i oppositionen...