Framtiden för e-hälsan

Gudbjörg Erlingsdottir, docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper om e-hälsan och hur den påverkar vårt samhälle.

 Vad gör vi inom eHälsa vid Lunds universitet?

− Vid Lunds universitet gör vi en hel del inom e-hälsa och i nätverket eHealth@LU finns ett tjugotal forskare från fem olika fakulteter. Det gör oss rätt unika att vi har den bredden med så många olika kompetenser inom samma universitet. Exempelvis är både forskare som utvecklar system och som kritiskt granskar det som sker när ett system utvecklas och implementeras, med i nätverket. Men vi har också flera andra kompetenser som juridik, medicin, etik, kommunikation och media samt psykologi, för att nämna några.

Nämn något av dina forskningsresultat på området som du tycker är viktigt?
− Vid Designvetenskaper tittar vi främst på e-hälsa ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det handlar dels om dem som arbetar inom hälso- och sjukvården och hur införandet av e-hälsotjänster för medborgare påverkar vårdpersonalens arbetsmiljö, men också hur man kan stödja personal med olika e-hälsolösningar. Den transparens som t. ex. e-tjänsten Journalen för med sig påverkar arbetet i vården, men det råder delade meningar bland hälso- och sjukvårdpersonal om huruvida det är positivt eller inte att patienter har tillgång till osignerade journalanteckningar och viss känslig information. Detta i sin tur kan påverka hur journalanteckningar skrivs och hur information förs vidare mellan kollegor.

Det har blivit allt vanligare att man söker vård hos läkare genom olika digitala tjänster. Vad säger forskningen om den här typen av tjänster?

− Det finns inte så mycket forskning än om tjänster som erbjuder vård med hjälp av digital teknik. Men det är ett område som vi är väldigt nyfikna på och forskar gärna om framöver.

 

 

Vilka utmaningar står vi inför inom e-hälsa?

– Ofta är lagar, regelverk och teknik i otakt med varandra. Ibland är vissa saker man kan göra tekniskt inte tillåtna på grund av lagstiftningen. Och i andra fall finns det lagar som säger att patienter har rätt att se all information om sig själv fast den tekniska utvecklingen inte kan möjliggöra det. Obalansen mellan lagar och teknik är en stor utmaning som vårdsektorn har att arbeta med. Digitaliseringen av vården kan beskrivas som ett paradigmskifte som ska förbättra patientens egenmakt och öka effektiviteten. Många ser också e-hälsa som ett universalmedel för den hotande bristen på hälso-och sjukvårdsresurser.

Text: Jessika Sellergren

Är du intresserad av ehälsa? Välkommen till  Lunds universitets vetenskapsvecka Det digitala samhället om ehälsa

Fakta

Gudbjörg Erlingsdottir

är docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper vid Lunds universitet och kooordinator för nätverket eHealth@LU. Gudbjörg Erlingsdottir forskar bland annat om hur olika eHälsotjänster och system påverkar vårdprofessionernas arbete och arbetsmiljö.

Se även