Ny teknik ger hopp om helelektrisk vägtrafik

En elvägsteknik som är utvecklad vid LTH ger hopp om en övergång till elfordon och en vägtrafik där fossila bränslen överges.

Mats Alaküla, professor i elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola arbetar bland annat med utveckling av elvägar. Han har i samarbete med Elonroad – ett privatägt bolag där forskning och patent just nu kommersialiseras – och Mariestads kommun presenterat en elvägsteknik som går ut på att fordon laddas både under färd och medan de är stillastående.

– Den här tekniken kan ha potential att elektrifiera all vägtrafik. LTH bidrar och är en del i arbetet. Alla fordon med fler än tre hjul kan på sikt anslutas, säger Mats Alaküla.

Elvägar, eller laddvägar, innehåller teknik som kan överföra elektrisk energi till fordon – även tunga lastbilar – som kör på vägen. Vägen är uppdelad i korta sektioner med laddskenor som bara är aktiverade när ett fordon passerar eller stannar till.

Elvägar utvecklas just nu i ElectriVillage i Mariestad. Tekniken visades upp under Almedalsveckan i Visby i somras.

Elsäkerheten är mycket hög, förklarar Mats Alaküla. Och med elvägar minskar behovet av batterier till elfordon radikalt – i princip går det att köra hur långt som helst utan att stanna för att ladda batterier.

– Flera konkurrerande elvägstekniker är på gång. Den vi tar fram med Elonroad är först i världen med att fungera lika bra på landsväg som i staden. Det vi har lyckats med betyder skillnaden mellan omöjligt och möjligt när det gäller en ny infrastruktur för laddning och en övergång till helelektrisk vägtrafik där fossila bränslen övergetts, säger Mats Alaküla.

Text: Tiina Meri

Publicerad i LTH nytt december 2016

 

Fakta

ElectriVillage

ElectriVillage är en test- och demonstrationsplats för hållbara transportlösningar och energisystem. Tillsammans med LTH provar Mariestads kommun ny teknik för laddning. Parallellt testas nyutvecklade och helelektriska fordon som tillverkas i Sverige.

Siktet är inställt på att visa hur omställningen till elfordon kan bidra till industriell förnyelse, nya arbetstillfällen och en hållbar miljö

Mats Alaküla

Mats Alaküla har två yrkesroller. Han är professor vid LTH och har även en specialistroll vid AB Volvo. Tillsammans med sin forskargrupp vid universitetet arbetar han bland annat med Elonroad och ElectriVillage.

ELONROAD

elonroad.com/

URBAN ARENA

Lunds universitets har idag Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling och urbana hållbarhetsfrågor. Transportsektorn står för uppskattningsvis en femtedel av vår miljöpåverkan. Vid Urban arena finns flera forskargrupper som arbetar med frågor kopplade till transport och mobilitet.

www.urban.lu.se

Se även