Tema: Smart samhälle

Ny teknik ger hopp om helelektrisk vägtrafik

En elvägsteknik som är utvecklad vid LTH ger hopp om en övergång till elfordon och en vägtrafik där fossila bränslen överges. Mats Alaküla, professor i elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola arbetar bland annat med utveckling av elvägar. Han har i samarbete med Elonroad – ett privatägt bolag där forskning och...

Ett ”nano-superagglomerat”. De nanopartiklar som samlades in från arbetsplatsluften var betydligt större än de som tillverkades i det slutna systemet.

Vad vet vi om riskerna med nya nanomaterial?

I takt med att vi blir allt bättre på att designa och producera olika nanomaterial, väcks frågan hur dessa påverkar vår miljö och vår hälsa. Vilka risker finns exempelvis när det ”dammar” nanofibrer i samband med att nya material och produkter tillverkas? Nanopatiklar är osynliga för blotta ögat, men spås...

Bredare analys av farliga plack i blodkärl

– Det är den vanligaste dödsorsaken och den mest invalidiserande sjukdomen världen över, säger Isabel Gonçalves, hjärtläkare och professor i  kardiologi på Clinical Research Centre i Malmö om förträngningar – plack – i blodkärlen, som om de brister kan leda till hjärtinfarkt och stroke. – Men idag har vi egentligen...

Rör tickar mot sitt slut

Ny forskning hjälper ledningsnätsägarna att ingripa innan skadan är skedd. När du vrider på kökskranen förväntar du dig att rent gott vatten ska börja rinna. Att ha tillgång till vatten och värme till ett rimligt pris är en självklarhet. Metoder att upptäcka läckor finns det gott om samtidigt som det...

Vindkraft – en miljöklok energikälla

Kan vi i framtiden lita på att vinden ger oss el? Regeringen i Sverige vill se att vi 2050 har en energiförsörjning som till största del kommer från förnybara energikällor som inte tar av naturens resurser eller förorenar vår miljö. I detta framtidsscenarium är vindkraften är en viktig spelare. Jörgen...

På spaning efter skogens guld

Forskare vid Lunds universitet vill öka värdet av vår skog genom att hitta nya, mer värdefulla användningsområden för ämnet lignin. Skogsbruksindustrin står inför stora utmaningar när skogsråvaran blir allt mindre efterfrågad inom delar av den traditionella pappersindustrin. Detta som en följd av det mer digitaliserade samhället. Vi måste därför hitta...