Kategori: sjukdomsdiagnos

mikroRNA framtidshopp vid prostatacancer

Genom att mäta kroppens halter av utvalda mikroRNA finns förutsättningar att ställa diagnos och prognosticera sjukdomsutveckling vid bland annat prostatacancer. Intresset i forskarvärlden kring mikroRNA är stort. MikroRNA är små molekyler som finns i kroppens celler med förmåga att påverka bland annat generna. Upptäckten ägde rum i början av 1990-talet...