Kategori: samhällsperspektiv

Några reflektioner över epigenetik

Krönika: Ulf Kristoffersson, överläkare vid Genetiska kliniken, Labmedicin, Region Skåne och docent i klinisk genetik 2014 ”Jag har inget eget ansvar för min hälsa – det är mina gener som bestämmer om jag blir sjuk eller ej”. Med en ökande kunskap om våra geners betydelse för hälsa och sjukdom har...