Kategori: Övergödning

Blomning av cyanobakterier i Egentliga Östersjön

Medeltida syrebrist i Östersjöns sediment – en följd av mänsklig påverkan?

Det senaste hundra årens exploatering av jorden i kombination med klimatförändringar sätter idag sina spår även i havsdjupens sediment i form av döda bottnar. När forskarna tittar djupare ned i sedimenten avslöjas att perioder med syrebrist förekommit tidigare i Östersjöns historia. Var detta naturliga fenomen eller har människan varit inblandad...