Kategori: Miljöpsykologi

Individens roll i en hållbar stadsutveckling

I sin forskning tittar Maria Johansson på hur vi som individer upplever vår miljö men också hur vi beter oss. I det senaste projektet vill forskarna ta fram enkla metoder som kan användas i samhällsplaneringen för att bättre fånga upp individers önskemål och reaktioner på planerade förändringar i stadsmiljön eller...