Kategori: Mérab Kokaia

Hjärnvågor vid ett epilepsianfall i ett EEG

Ljus i kampen mot epilepsi

I hjärnan skickas ständigt elektriska och kemiska signaler mellan de runt hundra miljarder nervceller som kommunicerar med varandra och får oss att fungera. Det händer att vissa nervceller blir överaktiva och orsakar kaos i delar av hjärnan. Detta är vad som sker när någon drabbas av ett epileptiskt anfall. Mérab...