Kategori: Joseph Mwalyombo

Så här såg byn ut innan ett företag började odla teak i stor skala. Skogen, floden och byn var välmående.

Insikter genom konst

Hur mår invånare i byar i Tanzania som blivit utsatta för land grabbing, det vill säga när inhemska eller multinationella företag köper upp stora marker, oftast illegalt. Naturgeografen Emma-Li Johansson använde konsten för att komma närmre människors tankar, oro och framtidsdrömmar. Hur skulle de visualisera fenomenet? Vilka berättelser skulle de...