Kategori: Hakim Abdi

Afrikas sårbara ekosystem

De flesta av Afrikas länder bidrar endast marginellt till ökningen av växthusgaser, såsom koldioxid, i atmosfären. Trots detta är Afrika den kontinent som är mest utsatt för effekterna av klimatförändringar. Effekterna varierar inom kontinenten och även inom enskilda länder. Med ett förbättrat dataunderlag ökar möjligheterna att utvärdera framtida risker, och...